Checkbrutonetto

Hoeveel houd ik netto over van mijn bruto salaris?

Vul uw gegevens in en Checkbrutonetto berekent uw nettoloon. We presenteren een helder, eenvoudig en volledig persoonlijk financieel overzicht dat exact duidelijk maakt op welke hypotheekrenteaftrek, premies, heffingskortingen en toeslagen u recht heeft en welke belastingen u betaalt.

Doe de check

Op welke toeslagen heb ik recht?

Vul uw gegevens in en Checkbrutonetto berekent de hoogte van uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag en kinderopvangtoeslag voor uw gezinssituatie.

Doe de check

Hoe veranderde het belasting- en toeslagenstelsel in het verleden en wat zijn de plannen voor de toekomst?

Checkbrutonetto berekent hoe uw netto inkomen de afgelopen jaren veranderde en zal veranderen. Vergelijk eenvoudig de exacte waarden van uw toeslagen en belastingen in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Zo bepaalt u zelf of kabinetsmaatregelen hebben geleid tot een vergroting of verkleining van uw koopkracht.

Doe de check

Hoe zinvol is het om meer te werken, te sparen of te lenen?

De marginale druk is het percentage belasting dat u moet betalen over één extra euro inkomen. Het is het deel van deze ene extra euro dat u niet netto overhoudt door hogere af te dragen belastingen en premies, lagere heffingskortingen en lagere toeslagen. Het geeft aan hoe zinvol het is om meer te verdienen. Checkbrutonetto berekent uw persoonlijke marginale druk, uw marginale rentedruk (hoe zinvol is meer lenen) en marginale vermogensdruk (hoe zinvol is meer sparen).

Doe de check

Bereken de gevolgen van inkomensmaatregelen op de koopkracht van verschillende gezinssituaties

Op Checkbrutonetto.nl kunt u met één druk op de knop honderden gezinssituaties doorrekenen. Ook kunt u zelf sleutelen aan de parameters voor belastingen, heffingskortingen, hypotheekrenteaftrek, premies, en toeslagen. Maak zelf een puntenwolk en krijg beschikking over alle relevante data. Beleidsmakers en journalisten behoren tot onze gebruikers.

Log in