Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
02 Sep 2014

AOW regeling toegevoegd

Checkbrutonetto heeft de AOW regeling toegevoegd aan de berekening:
1. We maken hierbij onderscheid tussen AOW bedragen voor alleenstaanden en met partner. Eventuele extra toeslagen nemen we (nog) niet mee.
2. Ook hebben we de ouderenkorting en de ouderentoeslag (in het heffingsvrije vermogen van de inkomstenbelasting over uw vermogen (box 3)) toegevoegd.
3. Verder zijn nu ook alle meegenomen relevante heffingskortingen, inkomstenbelasting box1 en hypotheekrenteaftrek afhankelijk gemaakt van of u AOW gerechtigd bent of niet.
4. Checkbrutonetto biedt (nog) niet de mogelijkheid aan dat u als AOW gerechtigde inkomen uit werk heeft.