Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
03 Nov 2014

Bezuinigen op de fiscale voordelen van ouderen

Het kabinet bezuinigt op de fiscale voordelen van ouderen, ze dicht daarmee een flink deel van het gat van 600 miljoen dat is ontstaan door het niet doorgaan van de huishoudtoeslag. Van de belastingvoordelen en toeslagen die ouderen nu nog genieten blijft maar weinig over, de ouderenkorting (heffingskorting voor ouderen) wordt verlaagd, de partnertoeslag (toeslag boven op uw AOW-pensioen als uw partner nog geen AOW heeft en niet te veel verdient) verdwijnt en ook de ouderentoeslag (extra vrijstelling in box 3) sneuvelt.

Ouderen gaan vanaf 2015 door de maatregelen meer belasting betalen over hun inkomen én vermogen. Het verdwijnen van de extra vrijstellingen in box 3 betekent niet alleen eerder belasting betalen over het vermogen. Het heeft ook gevolgen voor de huurtoeslag. AOW’ers met een klein inkomen hebben nu nog de extra vrijstellingen waardoor een echtpaar met alleen AOW toch nog huurtoeslag krijgen als ze € 96.000 vermogen hebben. Dat maximum zal door het schrappen van de extra vrijstelling slechts ruim € 42.000 bedragen. Ze zullen dus meer moeten interen op vermogen.

1. Ouderenkorting: Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting verlaagd met € 83. De ouderenkorting bedraagt in 2014 € 1032 voor belastingplichtigen met een inkomen tot € 35.450 en € 150 bij een hoger inkomen. De ouderenkorting in 2016 voor belastingplichtigen met een inkomen tot circa € 36.200 komt uit op circa € 970 en voor belastingplichtigen met een hoger inkomen op circa € 70.

2. Ouderentoeslag: Ouderen met een inkomen in box 1 van maximaal € 19.895,22 en een grondslag sparen en beleggen (grondslag voor box 3) van maximaal € 279.708 per belastingplichtige hebben recht op een verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 met maximaal € 27.984: de ouderentoeslag. Deze toeslag wordt met ingang van 2016 afgeschaft. Hierdoor worden deze oudere belastingplichtigen voor wat betreft het heffingvrije vermogen in box 3 in dezelfde positie gebracht als overige belastingplichtigen.

3. Partnertoeslag: U kunt een toeslag boven op uw AOW-pensioen krijgen als uw partner nog geen AOW heeft en niet te veel verdient. Op 1 april 2015 vervalt de toeslag. Als u op die datum of later voor het eerst AOW krijgt, ontvangt u géén toeslag voor uw jongere partner. Ook niet als uw partner geen inkomen heeft of niet te veel verdient. U kunt dus nooit een toeslag krijgen als u geboren bent op of na 1 januari 1950. Heeft u nu een toeslag of krijgt u vóór 1 april 2015 een toeslag? Dan houdt u deze zolang uw partner niet te veel verdient. Maar u raakt uw toeslag voorgoed kwijt als het inkomen van uw partner te hoog wordt.

4. Inkomensafhankelijke zorgbijdrage: De verlaagde inkomensafhankelijke zorgbijdrage voor mensen zonder werkgever wordt met 0.55 % verlaagd van 5.4 % in 2014 naar 4.95% in 2015. Dat is in het voordeel voor gepensioneerden en ZZP'ers.