Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
15 Oct 2013

De gevolgen van het akkoord met D66, ChristenUnie en SGP op uw netto besteedbaar jaarinkomen

Op vrijdag 11 oktober 2013 sloten het kabinet en de fracties van D66, ChristenUnie en SGP, na een lange onderhandelingsperiode, een akkoord. Minister Dijsselbloem van Financiƫn schreef een brief aan de tweede kamer met daarin het resultaat van deze onderhandelingen. Uit deze brief nemen wij de volgende wijzigingsvoorstellen mee in onze berekeningen:
  • Het terugdraaien van de afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf; dit zorgt voor een daling van de marginale druk.
  • Het verlagen van het tarief eerste schijf van de inkomstenbelasting met 0.75% om op korte termijn de bestedingen te stimuleren.
  • Het volledig terugdraaien van het vervallen van de leeftijdsdifferentiatie in de kinderbijslag.
  • Het halveren van de voorgenomen verhogingen voor het eerste en tweede kind in het kindgebonden budget.
  • Verder was, zoals was afgesproken in het vorige akkoord, het vervallen van de gratis schoolboeken verwerkt in het kindgebonden budget. Nu in dit akkoord de schoolboeken toch weer gratis worden hebben we ook deze compensatie voor kinderen tussen 12 en 17 jaar in het kindgebonden budget teruggedraaid.
Als voorbeeld hebben we uitgerekend wat de extra verandering in het netto besteedbaar inkomen is voor een 1-ouder gezin met 3 kinderen van 6, 12 en 16 jaar. In onderstaande figuur 1 kunt u zien voor de jaren 2014, 2015 en 2016 hoeveel u, bij een gegeven bruto jaarsalaris, er extra op vooruit of achteruit gaat als gevolg van het resultaat van de onderhandelingen met D66, ChristenUnie en SGP. Dit plaatje komt dus bovenop de effecten op netto besteedbaar inkomen als gevolg van het vorige akkoord en is dus alleen het gevolg van het onderhandelingsresultaat.
figuur 1: Verandering in netto besteedbaar jaarinkomen als gevolg van de 
onderhandelingen met D66, SGP en ChristenUnie
figuur 1: Verandering in netto besteedbaar jaarinkomen als gevolg van de onderhandelingen met D66, SGP en ChristenUnie
In onderstaande figuur 2 kunt u voor dezelfde gezinssituatie de bijbehorende extra verandering in de marginale druk zien. Voor deze voorbeeldgezinssituatie hebben de fracties van D66, ChristenUnie en SGP ervoor gezorgd dat de marginale druk voor de midden en hogere inkomens iets verlaagd wordt.
figuur 2: Verandering in marginale druk als gevolg van de onderhandelingen 
met D66, SGP en ChristenUnie
figuur 2: Verandering in marginale druk als gevolg van de onderhandelingen met D66, SGP en ChristenUnie