Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
16 Oct 2014

Een alleenstaande moeder met een zoon van 15 jaar: een uitgebreide analyse

Een gebruiker van Checkbrutonetto mailde ons haar financiele situatie. In dit blog maken we hiervan een uitgebreide analyse.

Ze is alleenstaande moeder van een zoon van 15 jaar. Ze verdient 26000 euro in deeltijd (werkt 23 uur werk per week). Ze huurt een woning met een huur ter hoogte van 570 euro per maand.

Als we deze gegevens invoeren in onze site krijgen we het volgende overzicht:

Overzicht situatie in 2014 en 2015
Overzicht situatie in 2014 en 2015


In dit overzicht zien we dat er voor haar volgend jaar (2015) t.o.v. dit jaar (2014) een aantal zaken gaan veranderen:

1. De alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting komen te vervallen.
2. Ter compensatie krijgt ze de alleenstaande oudertoeslag in het kindgebonden budget.
3. Ze krijgt minder zorgtoeslag.
4. Ze betaalt iets meer inkomstenbelasting en nominale zorgpremie.
5. Ze krijgt meer algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Netto resulteert dit onder de streep dat ze er volgens onze berekeningen volgend jaar 248 euro (jaarbedrag) erop vooruitgaat. Als we verder het verschil in netto besteedbaar inkomen tussen 2014 en 2015 in een grafiek uitzetten tegen het bruto jaarsalaris dan krijgen we de volgende grafiek:

Verschil in netto besteedbaar inkomen tussen 2014 en 2015
Verschil in netto besteedbaar inkomen tussen 2014 en 2015


Hierin zie je (bij 26000 euro bruto jaarsalaris) dat ze er 248 euro op vooruitgaat. Ook zie je dat in deze gezinssituatie vanaf ongeveer 50000 euro bruto jaarsalaris het gezin erop achteruit begint te gaan. Dit kan oplopen tot 2500 euro per jaar erop achteruit bij een ton aan bruto jaarsalaris.

We kijken hieronder nu in meer detail naar de veranderingen en effecten in het kindgebonden budget, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, en de marginale druk:

1. Het kindgebonden budget: Zoals gezegd krijgt ze de alleenstaande oudertoeslag (2800 euro) in het kindgebonden budget. Verder begint de afbouw in het kindgebonden budget volgend jaar bij een lager inkomen t.o.v. dit jaar. Dit kun je goed zien in de volgende grafiek:

Kindgebonden budget in 2014 en 2015
Kindgebonden budget in 2014 en 2015


Ze krijgt dus volgend jaar een aftrek op het kindgebonden budget omdat ze meer dan 20000 euro inkomen heeft (groene lijn). Dit jaar (rode lijn) is dat nog niet het geval omdat de grens voor aftrek pas begint bij iets meer dan 26000 euro. Wellicht is de verlegging van deze grens wat ze bedoelde in haar Facebook bericht? De grafiek laat ook zien dat als ze meer gaat verdienen dit ook betekent dat ze daardoor minder kindgebonden budget krijgt.

2. De huurtoeslag: Ze krijgt nu in 2014 huurtoeslag maar niet het maximale omdat ze teveel verdient. Dit kun je goed zien in de volgende grafiek (groene lijn):
Huurtoeslag in 2014 en 2015
Huurtoeslag in 2014 en 2015


Wat precies de veranderingen in de huurtoeslag volgend jaar gaan zijn, zijn nog niet in detail bekend. Daarom gaan we er in onze berekeningen vanuit dat, wat betreft de huurtoeslag, volgend jaar net zo is als dit jaar (groene lijn valt over de rode lijn). Uiteraard passen we de site aan zodra de details over de huurtoeslag in 2015 bekend worden. De grafiek laat ook zien dat als ze meer gaat verdienen dit ook betekent dat ze daardoor minder huurtoeslag krijgt.

3. De zorgtoeslag: Zoals gezegd krijgt ze volgend jaar minder zorgtoeslag. De maximum hoogte van deze toeslag wordt volgend jaar verhoogd maar de afbouw wordt tegelijkertijd ook stijler (groene lijn) t.o.v. dit jaar (rode lijn). Dit betekent dat ze volgend jaar meer afbouw in de zorgtoeslag ondervindt. Dit kun je goed zien in de volgende grafiek:

Zorgtoeslag in 2014 en 2015
Zorgtoeslag in 2014 en 2015


De grafiek laat ook zien dat als ze meer gaat verdienen dit ook betekent dat ze daardoor minder zorgtoeslag krijgt.

4. De marginale druk: Bij de bovenstaande 3 grafieken lieten we zien dat als ze meer gaat verdienen ze daardoor minder toeslagen krijgt. Deze effecten opgeteld leiden tot een hoge zogenaamde marginale druk van ruim 77% dit jaar. Simpel gezegd betekent dit dat als ze dit jaar 1 euro meer gaat verdienen ze daarvan slechts 23 cent netto meer overhoudt. De marginale druk voor haar volgend jaar stijgt zelfs naar ruim 93% waardoor ze slechts 7 cent van die ene meer verdiende euro overhoudt! Hoe deze marginale druk van haar verandert als functie van haar bruto jaarsalaris is uitgezet in de volgende grafiek:

Marginale druk in 2014 en 2015
Marginale druk in 2014 en 2015


Financieel gezien loont het dus voor haar niet heel erg om meer te gaan werken/verdienen. Dit kun je ook goed zien in de volgende grafiek waarin we het netto besteedbaar inkomen uitgezet hebben tegen het bruto jaarsalaris:

Netto besteedbaar inkomen in 2014 en 2015
Netto besteedbaar inkomen in 2014 en 2015


Het gebied waarin ze zit met haar netto besteedbaar inkomen is nagenoeg vlak. Pas vanaf 30000 euro bruto jaarsalaris gaat ze bij iedere meer verdiende bruto euro meer netto overhouden. Dit komt omdat vanaf 30000 euro bruto jaarsalaris ze geen huurtoeslag en zorgtoeslag meer ontvangt en dus ook geen toeslag minder kan krijgen als ze 1 euro meer zou verdienen.

Zoals gezegd hebben we laten zien dat als ze meer gaat verdienen ze daardoor minder toeslagen krijgt. Dit jaar (2014) heeft ze bij haar huidig bruto jaarsalaris van 26000 euro een hoge marginale druk van ruim 77%. In de volgende grafiek laten we zien hoe dit percentage is opgebouwd:

Opbouw marginale druk in 2014
Opbouw marginale druk in 2014


Je ziet dus dat naast de inkomstenbelasting (IB1), de huurtoeslag (HT) en de zorgtoeslag (ZT) de grote bijdragen leveren aan de marginale druk. Verder zie je dat de alleenstaande ouderkorting (AOK) een negatieve bijdrage levert in de marginale druk. Dit betekent dat als ze 1 euro meer gaat verdienen ze niet minder maar juist meer alleenstaande ouderkorting gaat krijgen. Volgend jaar (2015) stijgt haar marginale druk naar ruim 93% en ziet de opbouw er anders en als volgt uit:

Opbouw marginale druk in 2015
Opbouw marginale druk in 2015


Het kindgebonden budget (KGB) gaat nu ook een bijdrage gaat leveren aan de marginale druk.