Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/deb61626n2/domains/checkbrutonetto.nl/public_html/php/html.inc.php on line 10
Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
03 Nov 2014

Eigenwoningforfait 2015: 0,75%

Het eigenwoningforfait (EWF) percentage voor eigen woningen met een woningwaarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 wordt voor 2015 verhoogd van 0,70% naar 0,75%. Dat blijkt uit een brief met antwoorden van Staatssecretaris Wiebes van Financien op vragen over het belastingplan 2015.

Checkbrutonetto heeft de berekeningen aangepast aan de nieuwe eigenwoningforfait situatie.

Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning in box 1 (het woongenot zonder betaling van huur wordt door de regering beschouwd als een soort inkomen in natura). Het belastingvoordeel dat men per saldo heeft van de eigen woning is daardoor kleiner dan het belastingvoordeel van alleen de hypotheekrenteaftrek. Het eigenwoningforfait is vastgesteld op een percentage van de WOZ-waarde.

Bij een onveranderde WOZ-waarde van € 100.000 is de bijtelling in 2015 € 750 ten opzichte van € 700 in 2014. Over de € 50 extra bijtelling moet inkomstenbelasting betaald worden die - afhankelijk van het inkomen - kan oplopen tot 52%. Voor dergelijke huizenbezitters zal de verhoging kunnen oplopen tot € 2,16 per maand. Dus € 2,16 per maand meer per € 100.000 WOZ-waarde.

De verhoging van het eigenwoningforfait wordt veroorzaakt door de wettelijke indexering:
1. Het indexcijfer van de woninghuren is met 4,4% gestegen
2. De woningwaarden zijn gemiddeld met 2,8% gedaald

Zowel de gestegen woninghuren als de gedaalde woningprijzen droegen bij aan de verhoging van het EWF-percentage. De koppeling van de EWF-percentages aan de woningwaarden zorgt er slechts voor dat de EWF-opbrengst stabiel wordt gehouden. Door het EWF percentage te verhogen bij dalende woningprijzen zorgt de overheid ervoor dat de belastingopbrengsten uit het eigenwoningforfait gelijk blijven.