Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
25 Jun 2014

Gevolgen aangenomen wet Hervorming Kindregelingen van Asscher

Het wetsvoorstel van Asscher voor de hervorming van de kindregelingen is op 24 juni door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet voorziet in een bezuiniging op regelingen voor gezinnen met kinderen, zoals de kinderbijslag, kindgebonden budget. Het aantal regelingen gaat van 11 naar 4. In totaal kosten de kindregelingen nu zo'n 10 miljard euro. Door de nieuwe regeling, die volgend jaar ingaat, wordt er 0,5 miljard bespaard. Zie het bericht op nu.nl.

Checkbrutonetto had de gevolgen van dit wetsvoorstel al in de berekening meegenomen. Het gaat hierbij om aanpassingen in de kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, inkomensafhankelijke combinatiekorting, alleenstaande ouderkortingen en de ouderschapsverlofkorting.

Stel u bent alleenstaande ouder van 1 kind met een bruto inkomen van 27000. U neemt 1 dag ouderschapsverlof per week op. Dan gaat u er in 2015 t.o.v. 2014 bijna 1500 euro (ruim 5%) op achteruit. Voor u vervalt in 2015 de ouderschapsverlofkorting, en de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting. U wordt hiervoor enigszins gecompenseerd in het kindgebonden budget, naast een lichte verhoging van de basistoeslag, door een extra toeslag voor alleenstaande ouder.