Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
28 Dec 2018

Hoeveel houdt u netto over van uw bruto salaris in 2019?

Bereken met checkbrutonetto.nl zelf het nettoloon uit uw bruto salaris.

We hebben de bruto-nettoloon berekening voor 2019 weer actueel gemaakt voor de diverse wijzigingen in de:
 • inkomstenbelasting (box1)
 • vermogensbelasting (box3)
 • heffingskortingen (algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, (alleenstaande) ouderenkorting),
 • afbouw overdracht heffingskorting
 • eigenwoningforfait inclusief afbouw wet Hillen,
 • verdere beperking hypotheekrenteaftrek
 • inkomensafhankelijke zorgbijdrage
 • toeslagen (kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag)

U kunt uiteraard ook nog steeds de bruto-nettoloon berekening uitvoeren voor 2018 en eerdere jaren. Verder zijn ook de plannen uit Prinsjesdag verwerkt voor 2020 en 2021 zodat u alvast een idee kunt krijgen wat bijvoorbeeld de 'sociale vlaktaks' (het belastingstelsel met 2 belastingschijven) voor u gaat betekenen vanaf 2020 en verder.

Checkbrutonetto.nl berekent individuele koopkrachtgevolgen en presenteert deze in een helder, eenvoudig en volledig persoonlijk financieel overzicht. Wij onderscheiden ons door in ons overzicht de samenhang van (verschillende) inkomens, belastingen, heffingskortingen, aftrek, premies, en toeslagen te laten zien. We berekenen wat de gevolgen zijn:
 • op uw netto besteedbaar inkomen (uw koopkracht),
 • op uw belastingdruk (hoe zinvol is meer verdienen, meer sparen, en/of meer lenen),
 • op uw woonkosten.

Ook bepalen wij voor huishoudens met fiscale partners de optimale verdeling van eventueel vermogen en/of hypotheekrenteaftrek.