Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
22 Dec 2016

Koopkrachtstijging in 2017 vooral voor lagere inkomens door verhoging toeslagen

Het merendeel van de Nederlanders met lagere inkomens heeft in 2017 meer te besteden (zie dit bericht op NOS.nl). Dat komt vooral door de verhoging van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. We hebben checkbrutonetto.nl aangepast op deze verhogingen.

Zowel het Nibud als het Centraal Planbureau (CPB) hebben deze koopkrachtontwikkeling doorgerekend voor algemene groepen van huishoudens. Ze komen uit op een gemiddelde koopkrachtstijging van 0,7 procent.

Alleen op checkbrutonetto.nl kunt u zelf berekenen wat de kabinetsplannen betekenen voor uw specifieke inkomen in 2017.

Als voorbeeld rekenen we hieronder uit wat een alleenstaande ouder in een huurwoning (met een huur van 450 euro per maand), in loondienst (met een bruto jaarsalaris van 20000 euro), met 1 kind van 2 jaar oud (per week 20 uur op het kinderdagverblijf), krijgt aan toeslagen. In onderstaand plaatje kunt u zien hoe u bij 'Stap 1: Uw gegevens' de gezinssituatie invoert.

Invoer gezinssituatie.
Invoer gezinssituatie.


In onderstaand plaatje kunt u zien in de tabel bij 'Stap 2: Resultaat' dat u 715 euro per jaar meer aan toeslagen ontvangt in 2017.

Verschil in diverse toeslagen tussen 2016 en 2017.
Verschil in diverse toeslagen tussen 2016 en 2017.


In onderstaand plaatje kunt u de precieze bedragen voor de diverse toeslagen zien voor zowel in 2016 als in 2017.

Bedragen voor de diverse toeslagen in 2016 en 2017.
Bedragen voor de diverse toeslagen in 2016 en 2017.


In onderstaand plaatje kunt u extra informatie vinden over hoe bijvoorbeeld de huurtoeslag in 2017 is opgebouwd.

Details huurtoeslag in 2017.
Details huurtoeslag in 2017.