Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in /home/deb61626n2/domains/checkbrutonetto.nl/public_html/php/html.inc.php on line 10
Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
20 Oct 2013

Marginale druk loopt op tot 70% voor gezinnen met kinderopvangtoeslag

Calculerende gezinnen met kinderen op de kinderopvang wisten het al lang en de kinderopvang heeft het door de leegloop ook aan den lijve ondervonden: het loont nauwelijks voor gezinnen met kinderen op de kinderopvang en met een modaal of bovenmodaal inkomen om meer te gaan werken (of verdienen).

De marginale druk geeft aan welk deel van een stijging van het individuele bruto inkomen niet resulteert in een hoger nominaal besteedbaar inkomen, maar wel in hogere af te dragen belastingen en premies, hogere of lagere heffingskortingen of lagere toeslagen. Onder premies vallen ziektekostenpremies, sociale premies en pensioenpremies voor zover deze voor rekening zijn van werknemers. Onder toeslagen vallen de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Verhoging van de marginale druk betekent dat werk minder lonend wordt, waardoor meer personen in deeltijd gaan werken (bron CPB). Omdat de kinderopvangtoeslag een inkomensafhankelijke toeslag is, werkt deze door in de marginale druk.

De figuren hieronder laten voor 2 verschillende gezinssituaties zien wat de marginale druk is als we de kinderopvangtoeslag wel of niet meenemen. Voor inkomens tussen de 60000 en 80000 euro loopt de marginale druk op tot 70%. Dat is fors hoger dan de 55% die onze minister van financiën communiceert (Bijlage 3 van de begrotingsafspraken 2014).
Voorbeeld 1: Henk werkt 40 uur, Ingrid werkt 24 uur en verdient 30000 euro, hun kind van 3 jaar zit 3 dagen per week (30 uur) op het kinderdagverblijf, hun kind van 7 jaar zit 3 dagen per week op de bso (15 uur). Het bruto jaarsalaris van Henk staat afgebeeld langs de horizontale as.
Voorbeeld 1: Henk werkt 40 uur, Ingrid werkt 24 uur en verdient 30000 euro, hun kind van 3 jaar zit 3 dagen per week (30 uur) op het kinderdagverblijf, hun kind van 7 jaar zit 3 dagen per week op de bso (15 uur). Het bruto jaarsalaris van Henk staat afgebeeld langs de horizontale as.
Voorbeeld 2: Ingrid is alleenstaand en werkt 32 uur per week. Haar dochter van 3 jaar zit 4 dagen per week (40 uur) op het kinderdagverblijf. Het bruto jaarsalaris van Ingrid staat afgebeeld langs de horizontale as.
Voorbeeld 2: Ingrid is alleenstaand en werkt 32 uur per week. Haar dochter van 3 jaar zit 4 dagen per week (40 uur) op het kinderdagverblijf. Het bruto jaarsalaris van Ingrid staat afgebeeld langs de horizontale as.


We moeten nog wel de opmerking maken dat we voor onze berekening de kinderopvangtoeslag hebben gelineariseerd. Als we de marginale druk berekenen met de gewone trapsgewijze kinderopvangtoeslagregeling dan zie je het effect van deze regeling niet terug in de marginale druk.

Onder het tabblad ‘grafiek’ kunt u de marginale druk ook voor uw eigen situatie berekenen. In deze berekening nemen we echter de gewone trapsgewijze kinderopvangtoeslagregeling mee en ziet u daarom het effect van deze regeling op de marginale druk niet.

Technische details: De kinderopvangtoeslag werkt met een trapvorm van toeslagpercentages. Er zijn veel tredes. De hoogte van een trede stelt het toeslagpercentage voor. De breedte van de trede is het bereik aan inkomens die binnen de trede vallen. Binnen 1 trede is er geen effect op de marginale druk, het toeslagpercentage verandert immers niet. Echter ga je van de ene naar de andere trede dan is er wel een effect op de marginale druk. Het toeslagpercentage verandert immers abrupt. De kans is klein dat je bij een verhoging van je bruto inkomen met 1 euro binnen de kinderopvangtoeslagregeling van de ene naar de andere trede gaat. Omdat verder in de plaatjes van de marginale druk de resolutie van de horizontale as met het bruto inkomen niet groot genoeg is zie je dit dus niet terugkomen.