Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
18 Oct 2017

Meer werken loont maar een heel klein beetje onder Rutte III

Checkbrutonetto berekent de marginale druk in 2019-2021 en concludeert dat meer werken een klein beetje loont onder Rutte III. Maar de verschillen met 2017 zijn minimaal.

Een van de doelstellingen van Rutte III is dat werken meer moet lonen. Je zou dus verwachten dat de veranderingen van de inkomstenbelasting uit het regeerakkoord van Rutte III de marginale drukken voor met name de lage inkomensgroepen flink verlagen. Onderstaande figuur toont dat de marginale drukken in 2019-2021 voor verschillende inkomens slechts minimaal veranderen.

De marginale druk drukt uit hoeveel je netto overhoudt als je 1 euro extra verdient door meer te gaan werken. Deze druk wordt bepaald door het samenspel van inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke heffingskortingen. Rutte III verlaagt de inkomenstenbelasting weliswaar door de invoer van een vlaktaks maar dat wordt weer gedeeltelijk te niet gedaan door veranderingen in de heffingskortingen. Dit resulteert in geen verbetering van de marginale druk voor de inkomens tussen 32.000 en 70.000 euro. Inkomens boven de 90.000 euro gaan er 6 procent op vooruit in 2019. Deze 90.000 eurogrens schuift op richting de 100.000 euro in 2021.

Bereken de marginale druk van je eigen situatie op Checkbrutonetto door de figuur aan te passen (klik op "uw gegevens"). Of klik op: "Doe de check".
Marginale druk voor alleenstaande in 2017 en 2019-2021
Marginale druk voor alleenstaande in 2017 en 2019-2021