Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
15 Sep 2015

Miljoenennota 2016

Vandaag heeft het kabinet de miljoenennota 2016 gepresenteerd. Het kabinet gaat volgend jaar de lasten voor burgers en bedrijven met in totaal 5 miljard euro verlagen. Vooral werkenden profiteren daarvan. De lastenverlichting moet 35.000 extra banen opleveren.

We hebben het belastingplan 2016 en de rijksbegroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestudeerd en de parameters voor de berekening van inkomstenbelasting, vermogensbelasting, hypotheekrenteaftrek, algemene heffingskorting, arbeidskorting, combinatiekorting, ouderenkorting, nominale zorgpremie, kindgebonden budget, bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, oudertoeslag, zorgtoeslag, en kinderopvangtoeslag in checkbrutonetto.nl voor 2016 en (voor zover bekend voor) 2017 hierop aangepast.

U kunt nu met checkbrutonetto.nl berekenen wat de gevolgen zijn op uw netto besteedbaar inkomen in 2016 en dit vergelijken met eerdere jaren. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen:
1. Zoals verwacht wordt de arbeidskorting, het belastingvoordeel voor werkenden, met bijna 900 euro verhoogd. Dat moet de koopkracht versterken zodat de consumptie stijgt, wat weer goed is voor de economie.
2. De algemene heffingskorting wordt voor de hogere inkomens verder en stijler afgebouwd naar 0.
3. Voor de middeninkomens geldt dat het belastingtarief wordt verlaagd van 42 naar 40,15 procent (tweede en derde belastingschijf). De hogere inkomens gaan ook minder belasting betalen, omdat het tarief van 52 procent pas geldt vanaf 66.421 euro. Nu is dat nog 57.585 euro.
4. De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkenden met kinderen gaat omhoog.
5. De ouderenkorting (speciale heffingskorting voor ouderen) gaat eenmalig omhoog. Dat betekent dat AOW-gerechtigden wat dat betreft iets meer overhouden. Voor alleenstaande ouderen met een inkomen lager dan 35.770 euro gaat de ouderenkorting met 145 euro omhoog. Voor alleenstaanden met een inkomen van meer dan 35.770 euro is er een positief verschil van 82 euro.
6. Het kabinet heeft de jaarlijkse nominale ziektekostenpremie berekend met als uitkomst een stijging van 92 euro in 2016, ofwel ruim 7 euro per maand. Deze premie dient slechts als indicatie voor de zorgverzekeraars die de uiteindelijke zorgpremie gaat bepalen.
7. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Het kabinet wil zo dat mensen werken privé beter kunnen combineren. De eerste- en tweede-kindtabel van de kinderopvangtoeslag wordt voor bijna iedereen vanaf 2016 met 5,8%-punt verhoogd.
8. De belasting op vermogen gaat in 2017 op de schop. De fiscus heft nu over spaargeld vanaf 21.000 euro een vermogensrendementsheffing van 4 procent. Dat gebeurt straks pas vanaf 25.000 euro tot 125.000 euro en het tarief zal bovendien omlaag gaan naar 2,9 procent. Boven de 125.000 euro tot 1,025 miljoen euro wordt het rendement verhoogd naar 4,7 procent. Boven de 1,025 miljoen euro wordt de rendementsheffing 5,5 procent. Over het totale vermogensrendement betaalt u 30 procent belasting.
9. De zorgtoeslag stijgt in 2016 met 71 euro per jaar (raming) voor alleenstaanden en dient als compensatie voor de aangekondigde verhoging van de zorgpremie. Echter hebben hier alleen Nederlanders met een minimum inkomen recht op. In 2015 lag de zorgtoeslag voor de laagste inkomensgroep op maandelijks 78 euro per maand. Volgend jaar zou dit bedrag om en nabij de 84 euro per maand moeten liggen. De maximale zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden bedraagt 1013 euro in 2016 en voor meerpersoonshuishoudens 1935 euro. De verhoging van de zorgtoeslag wordt bereikt door de normpercentages die de hoogte van de zorgtoeslag bepalen in 2016 neerwaarts aan te passen. Het normpercentage voor eenpersoons- huishoudens daalt van 2,395% in 2015 naar 2,380% in 2016. Het normpercentage voor meerpersoonshuishoudens daalt van 5,265% in 2015 naar 5,220% in 2016.
10. Vanaf 2016 wordt de extra vrijstelling voor ouderen in box 3 (ouderentoeslag) afgeschaft.
11. In 2016 worden de bedragen in het kindgebonden budget vanaf het tweede kind verhoogd. Het tweede-kindbedrag wordt met € 33 verhoogd, het derde-kindbedrag met € 100 en de bedragen vanaf het vierde kind met € 177. Daarmee worden de bedragen vanaf het derde kind geüniformeerd.
12. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor werknemers daalt in 2016 van 6,95 naar 6,75 procent. Voor zelfstandige ondernemers, zzp’ers en gepensioneerden stijgt deze bijdrage van 4,85 naar 5,50 procent. De inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) is een wettelijke verplichte bijdrage die iedereen met een inkomen afdraagt aan de Belastingdienst. Voor werknemers wordt de bijdrage ingehouden op het loon. Zelfstandigen en ondernemers betalen de bijdrage(n) na hun aangifte inkomstenbelasting. Voor AOW’ers en pensioengerechtigden geldt hetzelfde. De bijdrages worden altijd per persoon berekend. De IAB voor de zorgverzekering wordt gestort in het zorgverzekeringsfonds.