Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
03 Jan 2019

Nettolonen stijgen voor werkenden in 2019, maar kosten ook.

Iedereen in Nederland die werkt, gaat er in 2019 in hun nettoloon op vooruit. De stijging in nettoloon is vooral te zien bij mensen met een laag tot middelhoog inkomen.

Dat er op het loonstrookje in 2019 meer onder de streep overblijft, is vooral te danken aan een lagere belasting op inkomsten, en hogere heffingskortingen. De belastingtarieven in de tweede en derde schijf dalen in opmaat naar de overgang naar een tweeschijvenstelsel (de 'sociale vlaktaks').

Werknemers met een modaal inkomen (2.750 euro bruto per maand) gaan er netto ongeveer 50 euro per maand op vooruit. Bij hogere lonen worden de voordelen minder, omdat de arbeidskorting sneller wordt afgebouwd terwijl de algemene heffingskorting dan al is afgebouwd. Maar omdat ook het lage btw-tarief omhoog gaat is het nog maar de vraag hoeveel van deze stijging overblijft in de portemonnee aldus nu.nl.

Door dit complexe samenspel van wijzigingen in inkomstenbelasting, algemene heffingskorting en arbeidskorting is het niet eenvoudig om zelf zonder hulpmiddelen in te zien wat de gevolgen zijn voor uw nettoloon voor uw specifieke inkomen en gezinssituatie in 2019.

Maar met checkbrutonetto.nl kunt u dit wel, en kunt u zelf berekenen wat deze wijzigingen in de belastingtarieven en heffingskortingen betekenen voor uw specifieke inkomen en gezinssituatie in 2019.

Checkbrutonetto.nl berekent individuele koopkrachtgevolgen en presenteert deze in een helder, eenvoudig en volledig persoonlijk financieel overzicht. Wij onderscheiden ons door in ons overzicht de samenhang van (verschillende) inkomens, belastingen, heffingskortingen, hypotheekrenteaftrek, premies, en toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, en kinderbijslag) te laten zien. We berekenen wat de gevolgen zijn:
  • op uw netto besteedbaar inkomen (uw koopkracht),
  • op uw belastingdruk (hoe zinvol is meer verdienen, meer sparen, en/of meer lenen),
  • op uw woonkosten.

U kunt uiteraard ook de bruto-nettoloon berekening uitvoeren voor 2018 en eerdere jaren, maar ook voor 2020 en 2021 waarin de plannen uit Prinsjesdag zijn verwerkt zodat u alvast een idee kunt krijgen wat de 'sociale vlaktaks' voor u gaat betekenen vanaf 2020 en verder.

In dit voorbeeld kunt u zien dat werknemers met een modaal inkomen (2.750 euro bruto per maand) er netto ongeveer 50 euro per maand op vooruit gaan.