Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
29 Sep 2017

Nieuw belastingstelsel met 2 schijven: lagere belastingen en meer werken moet weer lonend worden

Zoals het er nu naar uitziet gaat het nieuwe kabinet het belastingstelsel ingrijpend aanpassen: twee van de vier belastingschijven gaan verdwijnen. Het nieuwe belastingsysteem, met slechts twee schijven, moet in 2019 ingaan.

Het doel van de nieuwe coalitie is dat:
  • iedereen die werkt minder belasting gaat betalen,
  • meer werken weer lonend moet gaan worden.

    Mensen met een middeninkomen zien nu onder de streep hun netto inkomen nauwelijks stijgen als zij een dag extra gaan werken of promotie maken. Van deze salarisverhoging blijft nu weinig over, omdat ze snel in een hoger belastingtarief terechtkomen en omdat ze, door de inkomensafhankelijkheid, minder heffingskortingen krijgen.

    In het nieuwe systeem met twee schijven (door het CDA de 'sociale vlaktaks' genoemd) profiteren ze langer van een laag tarief. Het tarief in de eerste schijf bedraagt 37%. Bij een salaris van meer dan 68.000 euro begint de tweede schijf, met een belastingtarief van 49,5%.

    We houden het nieuws rond dit nieuwe belastingstelsel nauwlettend in de gaten. Zodra het nieuwe kabinet de volledige plannen voor dit nieuwe belastingstelsel bekend heeft gemaakt passen we checkbrutonetto.nl aan.

    Dan kunt u op deze website zelf berekenen wat de 'sociale vlaktaks' betekent voor uw specifieke inkomen/gezinssituatie in 2019.