Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
26 Dec 2013

Opbouw Marginale Belastingdruk

Vanaf vandaag kunt u op onze site de verschillende bijdrages in uw totale marginale belastingdruk zien. Om dit te zien moet u in het tabblad "Uw Situatie" op het informatie knopje drukken (omcirkelde i) naast het percentage voor de marginale belastingdruk. In de popup verschijnt dan deze opbouw.

De marginale belastingdruk geeft aan welk deel van een stijging van het bruto inkomen met 1 euro niet resulteert in een hoger netto besteedbaar inkomen, maar wel in hogere af te dragen belastingen, hogere of lagere heffingskortingen en toeslagen. Onder toeslagen vallen de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Verhoging van de marginale belastingdruk betekent dat werk minder lonend wordt.

Stel u bent 30 jaar oud, alleenstaand, verdient 20000 euro in een 40 urige werkweek. U huurt een woning en uw rekenhuur is 500 euro per maand. In 2014 is de opbouw van uw marginale belastingdruk dan als volgt:

Marginale Belastingdruk: 91,40%
De marginale belastingdruk is het belastingpercentage dat u betaalt over uw laatstverdiende euro en bestaat uit de volgende componenten:
42,00% (Inkomstenbelasting)
2,00% (Algemene Heffingskorting)
9,12% (Zorgtoeslag)
38,28% (Huurtoeslag)