Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
22 Nov 2013

Optimale verdeling van hypotheekrenteaftrek tussen partners

Fiscaal partners mogen schuiven met inkomsten en aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. Door dat slim te doen, kunt u geld verdienen. Een voorbeeld: de ene fiscaal partner zit met de top van het inkomen in het 42%-tarief, de andere betaalt 52%. In deze situatie is het voordelig om (een deel van) de aftrekposten naar de meestverdienende partner te schuiven.

Ander voorbeeld: beide fiscaal partners verdienen ongeveer evenveel en zitten beiden voor een klein deel in het 52%-tarief en voor een groter deel in het 42%-tarief. In deze situatie is het voordelig om ervoor te zorgen dat na verdeling beide partners zoveel mogelijk aftrekposten in het 52%-tarief hebben.

Checkbrutonetto heeft deze verdelingsoptimalisatie voor de aftrekpost "inkomen uit de woning" (saldo eigen woning, ofwel hypotheekrenteaftrek) toegevoegd aan de berekening. Deze verdeling gaat als u een partner heeft automatisch en is optimaal. Het zorgt ervoor dat na de verdeling uw gezamenlijk netto besteedbaar inkomen maximaal is.

U kunt dit in de tabel in het tabblad “Uw Situatie” zien in de info knopjes bij de “Hypotheekrenteaftrek (box 1)”. Daar ziet u indien er sprake is van een verdeling voor uzelf en uw partner wat het aandeel is in de fiscaal aftrekbare rente.

Verder heeft checkbrutonetto in het geval dat uw eigen woning forfait hoger is dan uw bruto rente in dezelfde info knop informatie over de wet Hillen toegevoegd. Deze wet zorgt ervoor dat u in deze specifieke situatie een extra aftrekpost krijgt ter grootte van het verschil tussen de bruto rente en het eigen woning forfait. Het gevolg is dat u geen positief inkomen uit eigen woning heeft en u dus geen belasting over dit inkomen hoeft te betalen. Dit komt voor bij mensen die al een groot deel van de schuld op de eigen woning hebben afgelost.

Huiseigenaren met zo een lage eigen woningschuld kunnen bijvoorbeeld bij een uitbouw van het huis door speelruimte met de wet Hillen een slimme keuze maken tussen of een extra hypotheek afsluiten op de uitbouw of de uitbouw uit eigen zak betalen.