Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
28 Sep 2013

Ouderkortingen toegevoegd

Een gebruiker van checkbrutonetto attendeerde ons op het ontbreken van de ouderkortingen voor alleenstaande ouders. Deze alleenstaande ouderkortingen gaan in 2015 op de schop maar worden in 2015 gecompenseerd door de extra alleenstaande oudertoeslag in het kindgebonden budget. Waar voorheen de alleenstaande ouderkortingen ook van toepassing waren voor de hogere inkomens wordt de extra alleenstaande oudertoeslag in het kindgebonden budget afgebouwd naar 0 voor deze hogere inkomens. Alleenstaande ouders met een hoger inkomen gaan er dus wat betreft deze alleenstaande ouderregelingen vanaf 2015 netto op achteruit. We hebben de alleenstaande ouderkortingen vandaag aan onze berekeningen toegevoegd.