Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
04 Sep 2014

Prinsjesdag 2014

De concept-Miljoenennota zal aankomende Prinsjesdag worden gepresenteerd. Deze Miljoenennota bevat een pakket van maatregelen dat de komende jaren invloed gaat hebben op uw netto besteedbaar inkomen. Ondanks dat er officieel niets bekend gemaakt is door de regering, is er de afgelopen tijd toch een en ander uitgelekt over deze nota in het nieuws:

1. Met een lastenverlichting van rond de 500 miljoen euro wil het kabinet de werkgelegenheid stimuleren. Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting (box 1) zal waarschijnlijk met 0.3% worden verlaagd.
2. Ouders met lagere inkomens kunnen volgend jaar een extraatje tegemoetzien. Het kindgebonden budget gaat dan waarschijnlijk omhoog.
3. Het kabinet gaat volgend jaar bezuinigen op de zorgtoeslag, de tegemoetkoming voor de laagste inkomens voor het geld dat ze aan zorg kwijt zijn.
4. Verlagen van de ouderenkorting. De ouderenkorting is een belastingvoordeel voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat wordt verminderd met in totaal 195 miljoen euro, waardoor mensen in de AOW-leeftijd meer belasting gaan betalen.
5. Afschaffen ouderentoeslag bij vermogen (box 3). Voor ouderen met vermogen (box 3) wordt de ouderentoeslag in het heffingsvrije vermogen helemaal geschrapt. Die maatregel levert 190 miljoen euro op.
6. Meer zorgpremie betalen. De zorgpremie (inkomensafhankelijke zorgbijdrage) voor mensen zonder werkgever wordt met bijna 1 procent verhoogd. Dat raakt vooral gepensioneerden en ZZP'ers. De ZZP'ers worden gecompenseerd, de ouderen niet. Voor de ZZP'ers is 110 miljoen euro beschikbaar ter compensatie. De gepensioneerden gaan dus meer zorgpremie betalen.

Zodra deze maatregelen in meer detail bekend zijn gemaakt zullen we de parameters in de berekening van Checkbrutonetto hierop aanpassen. U kunt dan de precieze gevolgen op uw netto besteedbaar inkomen voor uw situatie uitrekenen.