Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
07 Jan 2015

Rangorde in de verrekening van de heffingskortingen heeft invloed op de aanrechtsubsidie

Checkbrutonetto heeft vandaag een verbetering doorgevoerd in de berekening van de overgedragen heffingskorting van de minst naar de meest verdienende partner (=de aanrechtsubsidie). Er wordt nu rekening gehouden met de rangorde van verrekening van de heffingskortingen. De algemene heffingskorting wordt nu als eerste verrekend. Daarna komen de overige heffingskortingen.

Deze wijziging is relevant in de situatie dat de partner AOW gerechtigd is maar naast de AOW geen extra pensioeninkomen heeft. In deze situatie is er voldoende inkomen voor verrekening van de algemene heffingskorting maar niet voldoende inkomen voor volledige verrekening van de ouderenkorting. En deze laatste heffingskorting kan niet worden overgedragen naar de meest verdienende partner.