Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
18 Nov 2014

Salar bericht over vakantiegeld 2015 is onjuist

Op 18 november berichtte Salar over de achteruitgang van de middeninkomens in 2015. Volgens Salar gaan de middeninkomens in 2015 een paar honderd euro meer belasting betalen over hun vakantiegeld om de nivellering in de algemene heffingskorting en arbeidskorting te financieren. Wij denken dat dit onjuist is.

  • Salar vergeet in deze vergelijking van het vakantiegeld tussen 2014 en 2015 om de naheffing van Wiebes in 2014 mee te nemen. Het gaat om een voortzetting van dezelfde regels waardoor u dit jaar een naheffing krijgt. Dus de afbouw van de heffingskortingen, die voor dit jaar nog niet verrekend konden worden en waarover u straks een blauwe envelop krijgt toegestuurd, wordt voor 2015 wel gewoon automatisch ingehouden op het vakantiegeld.
  • Netto gaan de middeninkomens er in 2015 op vooruit t.o.v. 2014. Voor deze inkomensgroep wordt de achteruitgang in vakantiegeld gecompenseerd door een vooruitgang in maandloon. Dit komt door de verhoging van de arbeidskorting en een verruiming van de belastingschijf van 42%.
  • Verder denken wij dat de afbouw van de heffingskortingen verdeeld zal worden ingehouden op het maandelijks salaris en niet in 1 keer op het vakantiegeld. En omdat de middeninkomens er volgend jaar op voorruit gaan betekent dit dat ook het netto maandloon hoger is dan dit jaar.


Checkbrutonetto heeft deze berekeningen van Salar bestudeerd en voor de situatie, dat u 3000 euro bruto per maand (=36000 euro bruto per jaar) verdient, nagerekend:

1. In de berekening van het netto loon over 2014 en 2015 neemt Salar netjes de nivellering in de algemene heffingskorting mee bij het gegeven bruto loon exclusief vakantiegeld:

Een bruto jaarsalaris van 36000 euro levert na invullen op checkbrutonetto in 2014 een netto inkomen op van 25883 euro per jaar = 2156,92 euro netto per maand. We negeren de eventuele toeslagen en nominale zorgpremies. Salar neemt deze niet mee in haar berekeningen. In 2015 levert dit na invullen op checkbrutonetto een netto inkomen op van 26018 euro per jaar = 2168,16 netto per maand.

2. In de berekening van het netto vakantiegeld over 2014 houdt Salar alleen rekening met inkomstenbelasting box 1 en niet met de extra daling van de algemene heffingskorting als gevolg van het extra vakantiegeld. Dit leidt tot de bekende naheffing van Wiebes over 2014:

Als je 36000 euro per jaar verdient dan krijg je 8% vakantiegeld = 2880 euro bruto. Netto hou je hier, zonder rekening te houden met de extra daling van de algemene heffingskorting als gevolg van deze extra 2880 euro bruto, van over (100%-42% belastingschijf=58%) 1670,40 euro netto. Echter komt hier de naheffing van Wiebes nog bovenop. Om deze naheffing te bepalen, d.w.z., de juiste algemene heffingskorting te bepalen moet je niet uitgaan van 36000 euro per jaar maar van 38880 (=108% van 36000) euro bruto per jaar dat inclusief het vakantiegeld is. Als je deze 38880 euro bruto invult op checkbrutonetto, levert dit een netto inkomen op van 27495 euro. Het verschil tussen 25883 (= 12*2156,92) + 1670,40 = 27553,44 en 27495 is precies deze naheffing van Wiebes ter hoogte van -58 euro.

3. In de berekening van het netto vakantiegeld over 2015 houdt Salar wel rekening met zowel inkomstenbelasting box 1 als ook met de extra daling van de algemene heffingskorting als gevolg van het extra vakantiegeld:

Om nu de juiste afdracht aan inkomstenbelasting box 1 en daling algemene heffingskorting te bepalen over dit extra vakantiegeld moet je dus wederom niet uitgaan van 36000 euro per jaar maar van 38880 (=108% van 36000) euro bruto per jaar dat inclusief het vakantiegeld is. Als je deze 38880 euro bruto invult op checkbrutonetto levert dit een netto inkomen op van 27622 euro. Het verschil tussen deze 27622 en 26018 is wat je overhoudt van het 2880 euro bruto vakantiegeld. Dat is 1604 euro netto. Hierin zit dus naast de inkomstenbelasting box 1 ook de extra daling in de algemene heffingskorting als gevolg van dit extra vakantiegeld.

4. Verder lijkt het er nu op dat we veel moeten inleveren over dit vakantiegeld in 2015. Echter, netto houden we in 2015 meer over dan in 2014:

In 2015: 12 (maanden) * 2168,16 (netto loon per maand) + 1604,00 (netto vakantiegeld inclusief daling van de algemene heffingskorting)
In 2014: 12 (maanden) * 2156,92 (netto loon per maand) + 1670,40 (netto vakantiegeld exclusief daling van de algemene heffingskorting) - 58 (naheffing Wiebes)
Het verschil is 127 euro meer in 2015 dan in 2014.

5. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker; een citaat uit de brief van Wiebes aan de Tweede Kamer: "Bij de inhouding van loonheffing is het zo dat op het maandloon 1/12e deel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting wordt verrekend. Op deze wijze wordt de volledige loonheffingskorting verrekend gedurende het jaar. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Bij de inhouding van loonheffing over het vakantiegeld en over gratificaties (zoals een bonus of een dertiende maand) wordt evenwel geen rekening gehouden met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. In een situatie waarbij geen sprake is van een afbouw is dat ook terecht omdat bij de inhouding over het maandloon reeds 12 keer 1/12e deel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting is verrekend. Met de invoering van de afbouw in de arbeidskorting is deze systematiek niet aangepast vanwege het in eerste instantie geringe afbouwbedrag. Nu de afbouw van de algemene heffingskorting wordt ingevoerd en de afbouw van de arbeidskorting in het jaar 2013 is vergroot en vanaf 2014 stapsgewijs nog verder doorloopt, kan het zo zijn dat door het hogere loon inclusief vakantiegeld en gratificaties de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting in de inhoudingssfeer onvoldoende tot zijn recht komt. In de rekenregels voor de inhouding van loonheffing wordt voor de arbeidskorting rekening gehouden met vakantiegeld door het maandloon voor de toepassing van de in aanmerking te nemen arbeidskorting te verhogen met een factor 1,08. Hierdoor wordt gedeeltelijk gecompenseerd voor het feit dat in de tabel bijzondere beloningen geen rekening wordt gehouden met de arbeidskorting. Een dergelijke regeling voor de algemene heffingskorting over het vakantiegeld zal ook worden ingevoerd vanaf het jaar 2015."

Begrijpt u het nog? Wij hebben de volgende interpretatie: De extra afbouw in de algemene heffingskorting door het vakantiegeld wordt verdeeld over de 12 maanden ingehouden op het gewone maandloon en niet in 1 keer op het vakantiegeld.