Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
01 Feb 2017

Slim fiscaal verdelen van vermogen in eenverdienergezin kan ruim 1350 euro opleveren in 2017

Fiscaal partners mogen bij hun aangifte schuiven met inkomsten en aftrekposten zoals bijvoorbeeld het vermogen en de hypotheekrenteaftrek. Door dat slim te doen, kunt u geld verdienen. Checkbrutonetto.nl voert deze verdeling standaard automatisch en (in de meeste gevallen) optimaal uit. Na verdeling is uw gezamenlijk netto besteedbaar inkomen maximaal. Op checkbrutonetto.nl kunt u echter ook zelf handmatig de verdeling uitvoeren.

Als voorbeeld laten we hieronder zien hoe een eenverdienergezin hun gezamenlijk vermogen van 238776 euro spaargeld optimaal kan verdelen. Dat levert dit gezin ruim 1350 euro op in 2017. De kostwinner (uzelf) is in loondienst en heeft een bruto jaarsalaris van 33000 euro. De partner werkt niet.

In onderstaand plaatje kunt u zien hoe u bij 'Stap 1: Uw gegevens' de gezinssituatie invoert.
Invoer gezinssituatie.
Invoer gezinssituatie.

Om nu de optimale verdeling van het vermogen te zien moet u bij 'Stap 2: Resultaat' de 2 vinkjes bij 'Toon bedragen per jaar' en 'Toon uitgebreide resultaten' aanzetten.
Toon bedragen per jaar en uitgebreide resultaten.
Toon bedragen per jaar en uitgebreide resultaten.

Onderaan de tabel bij 'Overige informatie' ziet u nu de verdeling van het vermogen in de regels 'Aandeel grondslag vermogen' voor uzelf en uw partner.
Verdeling grondslag vermogen tussen uzelf en uw partner.
Verdeling grondslag vermogen tussen uzelf en uw partner.

Als u nu in de rechter kolom (voor 2017) op het info knopje naast het 'Aandeel grondslag vermogen' voor uw partner drukt krijgt u meer informatie te zien hoe het aandeel grondslag vermogen van uw partner is opgebouwd.
Details aandeel grondslag vermogen voor uw partner.
Details aandeel grondslag vermogen voor uw partner.

U ziet dat in 2017 het gezamenlijke heffingsvrij vermogen 50000 euro is (25000 euro voor de kostwinner en 25000 euro voor de partner). Dat betekent dat dit gezin over deze eerste 50000 euro geen vermogensbelasting (box 3) hoeft te betalen. Over het restant vermogen van 188776 euro (het zogenaamde grondslag vermogen) moet dat wel. Deze 188776 euro grondslag vermogen is door checkbrutonetto.nl automatisch verdeeld door 0% hiervan naar de kostwinner (uzelf) te schuiven en 100% (het restant) naar de partner.

Met deze verdeling moet de partner in 2017 dus 2254 euro vermogensbelasting (box 3) gaan betalen. Dit is te zien in onderstaand plaatje met extra informatie door op het info knopje naast de vermogensbelasting (box 3) te drukken.
Vermogensbelasting (box 3).
Vermogensbelasting (box 3).

Maar omdat de partner in dit gezin niet werkt kan de partner de algemene heffingskorting nu gebruiken om de te betalen vermogensbelasting (box 3) te drukken. In deze situatie heeft de partner dan ook recht op precies 2254 euro algemene heffingskorting. Netto betaalt de partner dus geen belasting. Dit is te zien in onderstaand plaatje.
Door algemene heffingskorting betaalt partner netto geen vermogensbelasting.
Door algemene heffingskorting betaalt partner netto geen vermogensbelasting.

Het is in dit geval dus optimaal om het grondslag vermogen van 188776 euro volledig naar de partner te schuiven om zoveel mogelijk gebruik te maken van het recht op de algemene heffingskorting van de partner.

Dat dit de optimale verdeling is kunnen we zien in onderstaand plaatje waarin we het netto besteedbaar inkomen hebben uitgezet tegen het percentage toegekend vermogen aan de kostwinner. Je ziet bij een percentage van 0% aan de kostwinner (dus 100% naar de partner) dat het netto besteedbaar inkomen maximaal is. Naarmate er meer vermogen naar de kostwinner wordt toegedeeld, en dus minder naar de partner, zal het netto besteedbaar inkomen dalen. Slim verdelen kan in deze situatie dus 1353 euro opleveren!
Netto besteedbaar inkomen als functie van verdeling vermogen.
Netto besteedbaar inkomen als functie van verdeling vermogen.

Maar waarom is het voordeel slechts 1353 euro en niet de volle algemene heffingskorting van 2254 euro? Dit komt vanwege de overdracht algemene heffingskorting van de partner naar de kostwinner (de zogenaamde aanrechtsubsidie). Om dit in te zien schuiven we handmatig het grondslag vermogen van 188776 volledig naar de kostwinner in plaats van naar de partner. Hoe dit moet kunt u zien in onderstaand plaatje.
Handmatige verdeling vermogen.
Handmatige verdeling vermogen.

We zien nu in onderstaand plaatje dat de handmatige verdeling van het grondslag vermogen voor 100% bij de kostwinner terecht is gekomen. De partner betaalt nu dus 0 euro belasting en heeft dan ook geen ruimte om het recht op de algemene heffingskorting toe te kunnen passen.
Vermogensbelasting (box 3).
Vermogensbelasting (box 3).

Maar vanwege de overdracht algemene heffingskorting krijgt dit gezin de 2254 euro van de partner afgebouwd met 60% terug via de kostwinner. Dat levert dit gezin met deze handmatige verdeling 902 euro op. Dit is te zien in onderstaand plaatje.
Overdracht algemene heffingskorting.
Overdracht algemene heffingskorting.

Het verschil tussen de volle 2254 euro algemene heffingskorting en de 902 euro overdracht algemene heffingskorting is het maximale voordeel van 1353 euro wat dit gezin kan krijgen door optimaal het vermogen te verdelen.