Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
01 Feb 2017

Slim fiscaal verdelen van vermogen in tweeverdienergezin kan ruim 400 euro opleveren in 2017

Fiscaal partners mogen bij hun aangifte schuiven met inkomsten en aftrekposten zoals bijvoorbeeld het vermogen en de hypotheekrenteaftrek. Door dat slim te doen, kunt u geld verdienen. Checkbrutonetto.nl voert deze verdeling standaard automatisch en (in de meeste gevallen) optimaal uit. Na verdeling is uw gezamenlijk netto besteedbaar inkomen maximaal. Op checkbrutonetto.nl kunt u echter ook zelf handmatig de verdeling uitvoeren.

Als voorbeeld laten we hieronder zien hoe een tweeverdienergezin hun gezamenlijk vermogen van 210000 euro spaargeld optimaal kan verdelen. Dat levert dit gezin ruim 400 euro op in 2017. De tweeverdieners in dit gezin (uzelf en uw partner) zijn in loondienst en hebben ieder een bruto jaarsalaris van 33000 euro.

In onderstaand plaatje kunt u zien hoe u bij 'Stap 1: Uw gegevens' de gezinssituatie invoert.
Invoer gezinssituatie.
Invoer gezinssituatie.

In de tabel bij 'Stap 2: Resultaat' ziet u nu de verdeling van het vermogen in de regels 'Aandeel grondslag vermogen' voor uzelf en uw partner.
Verdeling grondslag vermogen tussen uzelf en uw partner.
Verdeling grondslag vermogen tussen uzelf en uw partner.

In 2017 is het gezamenlijke heffingsvrij vermogen 50000 euro (25000 euro voor uzelf en 25000 euro voor de partner). Dat betekent dat ook dit gezin over deze eerste 50000 euro geen vermogensbelasting (box 3) hoeft te betalen. Over het restant vermogen van 160000 euro (het zogenaamde grondslag vermogen) moet dat wel. Deze 160000 euro grondslag vermogen is door checkbrutonetto.nl automatisch verdeeld door 46,88% (75000 euro) hiervan naar uzelf te schuiven en 53,12% (de resterende 85000 euro) naar de partner.

Met deze verdeling moet uzelf in 2017 dus 654 euro vermogensbelasting (box 3) gaan betalen en uw partner 795 euro. Dit is te zien in onderstaand plaatje.
Vermogensbelasting (box 3).
Vermogensbelasting (box 3).

Met behulp van onderstaand plaatje kunt u begrijpen waarom deze verdeling optimaal is. U ziet namelijk dat er zoveel mogelijk voor is gezorgd dat de eerste schaal (2,91% tot 75000 euro) van de vermogensbelasting (box 3) voor zowel uzelf als uw partner is gevuld. Pas daarna is de tweede schaal (4,69% tot 975000 euro) aangesproken.
Details vermogensbelasting (box 3) voor uw partner.
Details vermogensbelasting (box 3) voor uw partner.

Dat dit weer de optimale verdeling is kunnen we ook zien in onderstaand plaatje waarin we het netto besteedbaar inkomen hebben uitgezet tegen het percentage toegekend vermogen aan uzelf. We kunnen de volgende drie gebieden onderscheiden:
  • Gebied 1: van 0% tot 46,88% stijgt het netto besteedbaar inkomen tot een maximum. Er wordt vermogen in schaal 2 (hoger verwacht rendement) van uw partner overgeheveld naar schaal 1 (lager verwacht rendement) voor uzelf. Dit is gunstig en daarom stijgt het netto besteedbaar inkomen.
  • Gebied 2: van 46,88% tot 53,12% maakt het niet uit welk percentage gekozen wordt. In dit gebied vind er uitruil plaats van grondslag vermogen in schaal 2 tussen uzelf en uw partner.
  • Gebied 3: van 53,12% tot 100% is het verhaal precies andersom als voor de situatie beschreven in het eerste gebied. Er wordt vermogen in schaal 1 (lager verwacht rendement) van uw partner overgeheveld naar schaal 2 (hoger verwacht rendement) van uzelf. Dit is ongunstig en daarom daalt het netto besteedbaar inkomen.
    Netto besteedbaar inkomen als functie van verdeling vermogen.
    Netto besteedbaar inkomen als functie van verdeling vermogen.

    Slim verdelen kan in deze situatie dus ruim 400 euro opleveren!