Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
02 Jun 2017

Slimmere werk-zorgverdeling in tweeverdienergezin kan netto ruim 1200 euro per jaar opleveren

De meeste ouders zijn anderhalfverdieners, een fulltime baan voor hem en een halve baan voor haar. Bij ongeveer 20 procent van de gezinnen tussen de 25 en 49 jaar met minderjarige kinderen werkt de man wel en de vrouw niet. Vaak is het de minstverdienende die stopt met werken zodra er kinderen komen. Maar financieel gezien kunnen veel gezinnen erop vooruit gaan als beide partners werk en zorg anders verdelen en beiden parttime gaan werken.

Dit komt onder andere door een hogere algemene heffingskorting voor de meestverdienende partner en een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting voor de minstverdienende partner. Ook kunnen toeslagen hoger uitvallen omdat het totale verzamelinkomen lager kan worden. Dit ziet u niet direct terug op de salarisstrook, maar pas bij de belastingaangifte en bij de definitieve berekening van de diverse toeslagen.

Door het complexe belasting- en toeslagenstelsel is het echter niet eenvoudig om zelf zonder hulpmiddelen deze financiële gevolgen voor een bepaalde verdeling werk en zorg door te rekenen. Maar met behulp van checkbrutonetto.nl kunt u dit wel eenvoudig zelf doen. Checkbrutonetto.nl laat u zien hoe u er nu financieel voor staat en berekent wat een andere werk-zorgverdeling betekent voor uw financiële situatie.

Hoe u dit met checkbrutonetto.nl kunt doen laten we aan de hand van een voorbeeld zien. U zult zien dat het slimmer verdelen van werk en zorg in een tweeverdienergezin netto ruim 1200 euro per jaar kan opleveren.

We gaan hierbij uit van het volgende gezin:
 • Hij werkt 40 uur per week en verdient bruto 33000 euro per jaar.
 • Zij werkt 24 uur per week en verdient bruto 17000 euro per jaar.
 • Ze hebben een koopwoning met een bruto hypotheekrente van 7500 euro per jaar en een WOZ waarde van 260000 euro.
 • Ze hebben 2 kinderen van 7 en 9 jaar oud (beide zitten 8 uur per week op de BSO).
Deze link laat zien hoe u deze gezinssituatie invoert bij 'Stap 1: Uw gegevens'.

Deze link laat bij 'Stap 2: Resultaat' het financiële plaatje zien voor deze gezinssituatie. Uit de tabel halen we voor 2017 de volgende gegevens:
 • Hun netto besteedbaar inkomen is 41956 euro per jaar.
 • Samen verdienen ze bruto 50000 euro per jaar.
 • De meestverdienende partner betaalt 10350 euro inkomstenbelasting, ontvangt 1897 euro algemene heffingskorting, en 3203 euro arbeidskorting.
 • De minstverdiendende partner betaalt 6214 euro inkomstenbelasting, ontvangt 2254 euro algemene heffingskorting, 2343 euro arbeidskorting, en 1617 euro combinatiekorting.
 • Gezamenlijk ontvangen ze 397 euro kindgebonden budget.
 • Hun gezamenlijk verzamelinkomen is 44450 euro (de hypotheekrenteaftrek heeft dit verlaagd met 5550 euro).

We veranderen nu de werk-zorgverdeling naar beiden parttime:
 • Hij werkt niet 40 maar 32 uur per week en verdient bruto naar rato 26400 euro per jaar.
 • Zij werkt niet 24 maar 32 uur per week en verdient bruto naar rato 22667 euro per jaar.
Deze link laat zien hoe u de nieuwe werk-zorgverdeling invoert bij 'Stap 1: Uw gegevens'.

Deze link laat bij 'Stap 2: Resultaat' het financiële plaatje zien voor de nieuwe werk-zorgverdeling. Uit de tabel halen we voor 2017 de volgende gegevens:
 • Hun netto besteedbaar inkomen is 43202 euro per jaar, ruim 1200 euro netto meer te besteden per jaar.
 • Samen verdienen ze bruto 49067 euro per jaar, bruto 933 euro minder.
 • De meestverdienende partner betaalt 8473 euro inkomstenbelasting, ontvangt 2117 euro algemene heffingskorting, en 3223 euro arbeidskorting.
 • De minstverdiendende partner betaalt 7583 euro inkomstenbelasting, ontvangt 2221 euro algemene heffingskorting, 3223 euro arbeidskorting, en 2138 euro combinatiekorting.
 • Gezamenlijk ontvangen ze 460 euro kindgebonden budget.
 • Hun gezamenlijk verzamelinkomen is 43517 euro, 933 euro lager omdat er bruto minder verdiend wordt.

De conclusie is dat als beiden 32 uur zouden gaan werken in plaats van 40 en 24 uur, ze er jaarlijks ruim 1200 euro netto op vooruit gaan. Dit ondanks het feit dat ze bruto 933 euro minder verdienen. Dat dit financieel gunstiger is komt door:
 • een hogere algemene heffingskorting voor de meestverdienende partner,
 • een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting voor de minstverdienende partner,
 • en een hoger kindgebonden budget omdat het verzamelinkomen lager is.