Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
25 Jun 2014

Toevoeging regelingen Ouderschapsverlofkorting/Groen Vermogen

Checkbrutonetto heeft vandaag de volgende regelingen toegevoegd aan de berekening:
1. de ouderschapsverlofkorting (die vanaf 2015 komt te vervallen als gevolg van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen van Asscher),
2. de regeling voor groen vermogen waarbij we ook rekening houden met de extra heffingskorting die u hierbij krijgt.