Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
02 Sep 2014

Update Arbeidskorting/Huurtoeslag

Checkbrutonetto heeft vandaag de parameters geüpdate voor:
1. de huurtoeslag 2015 (verlaging vergoedingen delen B en C met ieder 2%) n.a.v. het wetsvoorstel over de bezuiniging in de huurtoeslag,
2. de arbeidskorting 2015 (verschuiving afbouw van 42000 euro naar circa 49000 euro) n.a.v. de brief aan de Tweede Kamer over de uitruil strafbaarstelling illegaliteit. Deze verschuiving in de afbouw van de arbeidskorting is gunstig voor de middeninkomens.