Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
30 Nov 2014

Update Huurtoeslag/AOW-bedragen

Checkbrutonetto heeft vandaag de parameters geüpdate voor:

1. de huurtoeslag 2015 n.a.v. een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties. De bijbehorende vermogensgrenzen voor 2015 hebben we echter nog niet gevonden. Deze kleine update volgt later.
2. de AOW-bedragen voor gehuwden, gehuwden met een partner die nog niet AOW-gerechtigd is (Partnertoeslag), ongehuwden en ongehuwden met thuiswonende kinderen. Al deze bedragen zijn vanaf nu inclusief vakantiegeld.