Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
25 Jun 2014

Update Zorgtoeslag/Kinderopvangtoeslag

Checkbrutonetto heeft vandaag de parameters geüpdate voor:
1. de zorgtoeslag 2014 (drempelinkomen),
2. de kinderopvangtoeslag 2015/2016 (indexering inkomensklassen in toeslagtabel en maximum uurprijzen, en aanpassing definitie eerste kind bij gelijk aantal uren) n.a.v. een net verschenen wetsvoorstel.

Het begrip van het eerste kind voor de berekening van de hoogte van de kinderopvangtoeslag is het kind met het hoogste aantal uren kinderopvang. In de meeste gevallen zal daardoor het eerste kind ook het kind zijn met de hoogste kosten van kinderopvang. Bij een gelijk aantal uren werd echter het kind met de laagste kosten van kinderopvang als eerste kind beschouwd. Dit was niet in lijn met het algemene begrip van het eerste kind, namelijk het kind met het hoogste aantal uren opvang (wat veelal het kind met de hoogste kinderopvangkosten zal zijn). Daarom wordt vanaf 2015 bij een gelijk aantal uren het kind met de hoogste kosten als eerste kind beschouwd.