Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
13 Feb 2016

Wat levert extra sparen op voor een alleenstaande ouder in een huurwoning?

Wat kost 1 euro extra sparen?

In eerste instantie gaat de fiscus ervan uit dat je een rendement van 4% behaalt en hierover moet je 30% vermogensbelasting (box 3) betalen. Dit geldt tot en met 2016. Vanaf 2017 wordt het rendement vermogensafhankelijk. Voor meer informatie hierover, zie ons specifieke blog.

Maar meer sparen heeft ook invloed op de hoogte van je toeslagen, en op de vermogensbelasting (box 3). Meer sparen betekent namelijk dat je verzamelinkomen stijgt. Dit heeft direct invloed op de hoogte van de diverse toeslagen omdat deze afhankelijk zijn van dit verzamelinkomen. Ze worden afgebouwd naarmate het verzamelinkomen stijgt.

Hoeveel precies gaan we onderzoeken voor een alleenstaande moeder. Ze werkt 32 uur per week en verdient daarmee € 22500 bruto per jaar. Ze heeft een huurwoning met een huur van € 450 per maand. Haar zoon zit op de kinderopvang voor 32 uur per week. Ze heeft € 26000 spaargeld.

Je kunt haar financiële situatie zelf variëren op deze pagina.

We introduceren het begrip marginale vermogensdruk. De marginale vermogensdruk is het percentage dat u niet overhoudt als u 1 Euro extra vermogen opbouwt. Checkbrutonetto.nl berekent niet alleen de marginale vermogensdruk maar ook hoe deze marginale vermogensdruk is verdeeld over de verschillende belastingen, premies, heffingskortingen en toeslagen. Dit levert de volgende grafiek op:

Marginale vermogensdruk: opbouw voor uw vermogen in 2016.
Marginale vermogensdruk: opbouw voor uw vermogen in 2016.


We zien dat haar marginale vermogensdruk 3,26% is. Als ze bruto € 100 meer gaat sparen, betaalt ze hierover effectief € 3,26 belasting en houdt ze netto € 96,74 over. Deze € 3,26 effectieve belasting is als volgt opgebouwd: ze krijgt € 0,27 minder kinderopvangtoeslag, € 0,27 minder kindgebonden budget, € 0,54 minder zorgtoeslag, € 0,99 minder huurtoeslag, en ze betaalt € 1,20 vermogensbelasting (box3).

Hetzelfde plaatje ziet er in 2017 als volgt uit:

Marginale vermogensdruk: opbouw voor uw vermogen in 2017.
Marginale vermogensdruk: opbouw voor uw vermogen in 2017.


In 2017 is haar marginale vermogensdruk 2,22% en is dus met 31,9% gedaald. Het loont volgend jaar dus meer om meer te sparen. Deze afname van ruim 31,9% komt door veranderingen in:
 • De vermogensbelasting (box3): in 2017 is het fictieve rendement van 25.000 tot 100.000 euro vermogen gedaald van 4% naar 2,91%.
 • De kinderopvangtoeslag: in 2017 daalt haar kinderopvangtoeslag iets minder snel dan in 2016 als ze meer spaart.
 • Het kindgebonden budget: in 2017 daalt haar kindgebonden budget minder snel dan in 2016 als ze meer spaart.
 • De zorgtoeslag: in 2017 daalt haar zorgtoeslag minder snel dan in 2016 als ze meer spaart.
 • De huurtoeslag: in 2017 daalt haar huurtoeslag minder snel dan in 2016 als ze meer spaart.

  In onderstaande grafiek laten we de marginale vermogensdruk zien voor dezelfde gezinssituatie maar voor alle vermogens in 2016.

  Marginale vermogensdruk: alle vermogens in 2016.
  Marginale vermogensdruk: alle vermogens in 2016.


  In deze grafiek zie je dat de marginale vermogensdruk varieert tussen de 1,3% en bijna 3,4%. Waarom is de marginale vermogensdruk met bijna 3,4% zo hoog tussen ongeveer € 25000 en € 45000 vermogen? Het antwoord hierop kunnen we halen uit onderstaande grafiek waarin we de opbouw van de marginale vermogensdruk laten zien voor alle vermogens:

  Marginale vermogensdruk: opbouw voor alle vermogens in 2016.
  Marginale vermogensdruk: opbouw voor alle vermogens in 2016.


  Je ziet dat dit gezin tussen ongeveer € 25000 en € 45000 vermogen in de afbouw fase zit van met name de huurtoeslag, maar ook het kindgebonden budget en de zorgtoeslag. Echter vanaf ruim € 48000 vermogen heeft dit gezin geen recht meer op huurtoeslag en is er dus ook geen sprake meer van afbouw van huurtoeslag naarmate het vermogen stijgt. Dit is echter nog wel het geval voor het kindgebonden budget en de zorgtoeslag tot een vermogen van ongeveer € 107000. Daarboven heeft dit gezin ook geen recht meer op het kindgebonden budget en de zorgtoeslag.