Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
14 Oct 2017

Wat zijn de gevolgen van Rutte III op uw koopkrachtontwikkeling in 2018, 2019, 2020, en 2021?

We zijn zover! We hebben checkbrutonetto.nl aangepast op het nieuwe regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet Rutte III.

We hebben zo goed mogelijk geprobeerd alle voorstellen uit dit akkoord over het belasting- en toeslagenstelsel over te nemen in onze website. We hebben dit gedaan voor de komende jaren 2018, 2019, 2020, en 2021. Let op: De vertaling van het regeerakkoord naar checkbrutonetto is onze interpretatie. We kunnen hierin fouten hebben gemaakt. Onze disclaimer is en blijft dan ook van toepassing.

Het was een flinke puzzel om zoveel mogelijk voorstellen uit het akkoord helder en concreet te krijgen. We hebben hier gebruik gemaakt van diverse documenten die de afgelopen weken zijn gepubliceerd door zowel de regering (zie kamerbrief met vragen aan en antwoorden van CPB, en kamerbrief toelichting door CPB) , en het CPB (zie CPB analyse effecten regeerakkoord, en CPB middellangetermijnverkenning-2018-2021).

Helaas zijn niet alle voorstellen uit het akkoord concreet. Bijvoorbeeld de verhoging van de kinderopvangtoeslag waar niet bij staat hoeveel deze toeslag omhoog gaat. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden die minder kwantitatief beschreven zijn. Voor dit soort voorstellen hebben we de website dan ook niet aangepast.

Wat er nu op papier staat zal vast en zeker in de toekomst nog veranderen. Uiteraard houden we dit in de gaten en passen we onze website aan zodra zaken wijzigen. Waar het ons nu om gaat is een voorlopig totaalplaatje waarin u voor uw specifieke inkomen/gezinssituatie kunt uitrekenen wat dit regeerakkoord voor u betekent in de komende jaren. Het gaat ons om het idee achter dit regeerakkoord.

De wijzigingen die we hebben overgenomen:
 • gefaseerde invoering van een sociale vlaktaks met 2 belastingtarieven voor niet-AOW-gerechtigden, en 3 tarieven voor AOW-gerechtigden,
 • bevriezing van het aangrijppunt voor het hoogste belastingtarief gedurende de kabinetsperiode,
 • versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek,
 • verlaging eigenwoningforfait en geleidelijke afbouw van de wet Hillen,
 • gefaseerde verhoging van de maximale algemene heffingskorting en steilere afbouw,
 • gefaseerde verhoging van de maximale arbeidskorting en steilere afbouw,
 • gefaseerde invoering van een derde opbouw in de arbeidskorting,
 • verdwijnen van de vaste voet en steilere opbouw in de inkomensafhankelijke combinatiekorting,
 • verhoging ouderenkorting en invoering inkomensafhankelijke afbouw i.p.v. harde afbouw naar nul,
 • verlaging alleenstaande ouderenkorting,
 • verhoging van heffingsvrij vermogen (inclusief doorwerking naar de toeslagen) en verlaging van vermogensbelasting,
 • verlaging norm-percentage voor paren in de zorgtoeslag,
 • verhoging standaardpremie in de zorgtoeslag,
 • verhoging kindgebonden budget voor het tweede kind en latere afbouw voor paren,
 • verdwijnen van de harde doelgroepgrens, meer geleidelijke afbouw in de huurtoeslag,
 • verhoging inkomensafhankelijke bijdrage zvw voor gepensioneerden/zelfstandigen,
 • verhoging nominale zorgpremie,
 • verhoging van de kinderbijslag.

De wijzigingen die niet concreet genoeg waren om over te nemen:
 • doorwerking verhoging algemene heffingskorting in bijstand naar lagere toeslagen,
 • verhoging norm-percentage voor alleenstaanden in de zorgtoeslag,
 • verhoging kinderopvangtoeslag,
 • koppeling normhuur aan huurprijsontwikkeling in de huurtoeslag (schrappen KAN-bepaling).