Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
17 Sep 2014

Wijzigingsbesluit percentages dempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

De economische crisis heeft geleid tot een forse verslechtering van de overheidsfinanciën. Mede daarom is vorig jaar besloten tot de introductie van een huishoudentoeslag, die moest zorgen voor een stroomlijning van de toeslagen, die op termijn een aanzienlijke besparing moest opleveren. De vormgeving van deze maatregel is zodanig gekozen, dat de zorgcomponent van de huishoudentoeslag in 2015 licht zou toenemen bij huishoudens met een laag inkomen. Dit dient ter compensatie voor het niet doorgaan van het inkomensafhankelijke eigen risico voor de zorgverzekering. Bovendien is bij het begrotingsakkoord 2014 verder besloten om de huishoudenstoets steiler te laten aflopen.

Dit jaar is echter de conclusie getrokken dat invoering van een huishoudentoeslag om uitvoeringstechnische redenen niet mogelijk is. Daarom is besloten om de opbrengst die oorspronkelijk zou worden gerealiseerd via de introductie van de huishoudentoeslag deels te realiseren via een aanpassing van de zorgtoeslag; één van de toeslagen die zou opgaan in de huishoudentoeslag.

Aanpassingen in de zorgtoeslag:

1. Het normpercentage daalt van 2014 op 2015 van 2,410% naar 2,395% voor alleenstaanden en stijgt van 5,210% naar 5,265% voor meerpersoonshuishoudens. Het besluit leidt niet tot wijziging van de normpercentages voor de berekeningsjaren na 2015. Via de verlaging van de percentages worden huishoudens met lage inkomens gecompenseerd voor het niet introduceren van het inkomensafhankelijk eigen risico.

2. Het afbouwpercentage stijgt voor 2015 en daaropvolgende jaren met 3,877% bovenop de stijging die al was verwerkt in een eerder besluit. Als gevolg hiervan stijgt het afbouwpercentage van 2014 op 2015 met circa 4,282%-punt (van 9,118% naar 13,400% voor zowel alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens).

3. De standaardpremie stijgt van 2014 op 2015 van € 1329 naar € 1449. De maximale zorgtoeslag voor een een- en meerpersoonshuishouden stijgt van 2014 op 2015 respectievelijk van € 865 naar € 982 en van € 1655 naar € 1871. Dit komt overeen met een drempelinkomen in 2015 van € 19503.