Checkbrutonetto rekent voor u uit hoe uw netto besteedbaar inkomen verandert als gevolg van maatregelen van de overheid.
Doe de check
07 Jan 2017

Zorgpremie in 2017 met ruim 20 procent gestegen ten op zichte van 2006

Zorgverzekering: wat is de nominale premie?

Ieder jaar op Prinsjesdag stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nominale premie vast. Dit is de rekenpremie plus de nominale opslagpremie. De nominale premie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens het VWS minimaal moeten hanteren, om alle kosten voldoende te dekken. Zodat ze iedereen de zorg kunnen bieden die nodig is. Het VWS houdt hierbij rekening met alle uitgaven en inkomsten die een zorgverzekeraar heeft. De premie is een schatting van de overheid. Maar uiteindelijk zijn de zorgverzekeraars zelf verantwoordelijk / mogen zelf bepalen wat de premie wordt.

Checkbrutonetto.nl neemt de nominale premie mee in de berekeningen van het netto besteedbaar inkomen.

Sinds 2006, toen het huidge zorgstelsel is ingevoerd, is de nominale premie flink gestegen. In 2006 was de nominale premie nog 1030 euro, terwijl dat in 2017 al 1241 euro wordt. Een stijging van ruim 20 procent. In het overzicht hieronder zie je hoe de nominale premie zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Overzicht verloop nominale premie sinds 2006.
Overzicht verloop nominale premie sinds 2006.


De rekenpremie wordt door de overheid bepaald en moet er voor zorgen dat zorgverzekeraars hun zorguitgaven kunnen dekken. De overheid kijkt hierbij ook naar de hoogte van het eigen risico en de bijdrage uit het ziekenverzekeringsfonds.

De opslagpremie is de premie die zorgverzekeraars nodig hebben om al hun taken uit te voeren. Ook moet de opslagpremie ervoor zorgen dat alle verzekeraars hun wettelijke reserves op peil houden.